Reanimatiecursus

Reanimatiecursus

Reanimatiecursus
U loopt in de supermarkt en iemand zakt in elkaar met een circulatiestilstand. Het kan zomaar gebeuren. Iedere dag worden ± 30 mensen hierdoor getroffen.
 
Een plotselinge circulatiestilstand is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Reanimatie is dan van levensbelang. Het op gang houden van de zuurstofvoorziening in het lichaam kan levens redden.
 
Succesvol reanimeren begint met een goede voorlichting in het herkennen van hart- en vaatproblemen. Vervolgens een snelle inzet van professionele hulpverlening en een goede en adequate reanimatie van u als hulpverlener, verbetert de kansen van het slachtoffer aanzienlijk.
 
In deze basiscursus Reanimatie leert u:
• een hartstilstand herkennen
• borstcompressies toepassen (hartmassage)
• mond-op-mondbeademing geven
• gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator).
Voor wie?
De basiscursus Reanimatie is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil kunnen handelen bij een circulatiestilstand, waardoor de overlevingskansen van het slachtoffer vergroten. Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen aan deze cursus.
 
Kosten
De basiscursus Reanimatie kost € 49,50,- per persoon.
  Dit is inclusief:
  -cursusboek en certificaat van de Hartstichting
  -kiss of life
  -gebruik van reanimatiepoppen.


Ook geven wij in-company cursussen. Neem voor meer informatie en prijzen contact op met het secretariaat.
Wanneer?

 
Reanimatiecursus (BLS-AED Basisopleiding)
Een reanimatiecursus bestaat uit 2 dagdelen. Dit kan in 1 dag (ochtend en middag) of op 2 dagen (2 ochtenden, 2 middagen of 2 avonden.

De datum wordt afgesproken in overleg met de instructeur.

 
Waar?
Wij geven de lessen op locatie. U dient daarom zelf voor een geschikte ruimte te zorgen. Dit ter beoordeling aan de instructeur.

Aanmelden
U kunt een aanvraag voor een cursus indienen bij het secretariaat. Bij voorkeur via e-mail door het Inschrijfformulier Reanimatie op locatie te downloaden en in te vullen.

Om het certificaat geldig te houden dient u jaarlijks een herhalingsles te volgen. Bij onze vereniging kost dit € 31,25 (in 2017). Hiervoor kan elk persoon zich individueel aanmelden als lid, via dit Inschrijfformulier.


 Les Reanimatie en AED